Kontakt
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Keglik"
Niepubliczne Gimnazjum "Keglik"
ul. ks. Kegla 1
63-000 Środa Wielkopolska
 
Telefon: (61) 2852434 w 21
E-mail: sekretariat@keglik.pl
 
Organ prowadzący szkołę: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego
Nr KRS 0000417820
Nr konta 82 2030 0045 1110 0000 0395 5550