Kalendarz i organizacja roku szkolnego 2017/2018
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM „KEGLIK”
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”
 

Semestr I

1

     30 VIII 2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VII

2

4 IX 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

3

13 IX 2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy II i III

4

X/XI 2017

„Dyskoteka integracyjna” - zabawa uczniów klasy VII, II, III

5

XII 2017

Rekolekcje adwentowe

6

22 XII 2017

Wigilie klasowe

7

23-31 XII 2017

Zimowa przerwa świąteczna

8

 I/II 2018

Zabawa uczniów klas VII,II,III

9

24 I 2018

Ostateczny termin wystawienia ocen uczniom klas VII, II, III

10

31 I 2018

Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, II, III

11

31 I 2018

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, II, III

12

31 I 2018

Zakończenie I semestru dla uczniów klas VII, II i III

Semestr II

1

1 II 2018

Rozpoczęcie II semestru dla uczniów klas VII, II, III

2

12–25 II 2018

Ferie zimowe

3

29.03-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

4

18.04

Część humanistyczna

5

19.04

Część matematyczno-przyrodnicza

6

20.04

Język obcy nowożytny

7

22 V 2018

Wystawienie zagrożeń oceną ndst. uczniom klas VII, II, III; pisemna informacja

8

30 V 2018

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII, II, III

9

VI 2018

Bal gimnazjalny uczniów klas III

10

13 VI 2018

Ostateczny termin wystawienia ocen uczniom klas VII, II, III; pisemna informacja do Rodziców

11

20 VI 2018

Rada klasyfikacyjna uczniów klas VII, II, III

12

22 VI 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

13

23 VI – 31 VIII 2018

Ferie letnie

(w każdą ostatnią środę miesiąca dyżury nauczycieli i dyrekcji 17.00 – 18.30)

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2017

3

Zakończenie I semestru

31.01.2018

4

Rozpoczęcie II semestru

1.02.2018

5

Ferie zimowe

12.02-25.02.2018

7

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-3.04.2018

8

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych*:

*(dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli)

2-3.11.2017

30.04.2018

2.05.2018

4,7,8.05.2018

1.06.2018

9

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018

10

Ferie letnie

23.06–31.08.2018

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „KEGLIK”
KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I OBCHODÓW ROCZNICOWYCH
rok szkolny 2017/2018

L.p.

Data

Uroczystość

Miejsce

Odpowiedzialni; uczestnicy

1

4 IX 2017

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

hala sportowa

Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele

2

17 IX 2017

Rocznica rozstrzelania średzian na łąkach Kijewskich 17 września

gablota, lekcja tematyczna, udział w obchodach;

P. Błoszyk, uczniowie klasy III, D. Leszczyński

3

20 X 2017

Rocznica rozstrzelania ludności cywilnej

20 października

 

4

X/XI 2017

„Dyskoteka integracyjna” – zabawa uczniów klas VII, II, III

Szkoła;

wychowawcy, uczniowie klasy VII, II, III

5

31 X 2017

 

Święto Zmarłych - złożenie wiązanki na płycie przed szkołą

Szkoła;

P.Błoszyk, L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie  klasy VII, II, III

6

6-10  XI 2017

Narodowe Święto Niepodległości

gablota, lekcja tematyczna;

D.Leszczyński, uczniowie

7

11 XI 2017

Narodowe Święto Niepodległości

Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego;

L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie klasy IIA i IIB

9

 XII 2017

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

gablota, lekcja tematyczna;

D.Leszczyński, uczniowie

10

22 XII 2017

Wigilie klasowe

szkoła

wychowawcy, uczniowie

11

23 I 2018

Rocznica wyzwolenia Środy Wlkp. spod okupacji hitlerowskiej

gablota, lekcja tematyczna;

D.Leszczyński, uczniowie

14

23 IV-27 IV 2018

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja -obchody szkolne

gablota, lekcja tematyczna;

D.Leszczyński, uczniowie

15

3 V 2018

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kolegiata, pomnik H.Dąbrowskiego

L.Zielinska, uczniowie klasy VII

16

VI 2018

Bal gimnazjalny

 

P.Błoszyk, uczniowie klasy III

17

22 VI 2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

szkoła

P.Błoszyk, L.Zielinska, B.Wojciechowska, uczniowie