Aktualności > Spotkania projektowe w „Kegliku”
Od 17 do 23 września w Polsce przebywali przedstawiciele szkół partnerskich Niepublicznej Szkoły Podstawowej KEGLIK w Środzie Wielkopolskiej. Do naszego kraju z Rezekne na Łotwie i Afyonkarahisar w Turcji przyjechali dyrektorzy szkół oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, aby wziąć udział w dwóch spotkaniach w ramach projektu Erasmus+ „Science Academy”.
 
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018 i jest on finansowany ze środków unijnych. Jego zadaniem jest wspieranie w szkołach partnerskich pracy metodą projektu. Dotychczas odbyły się dwa spotkania – pierwsze w grudniu 2016 roku w Turcji, a drugie w maju 2017 roku na Łotwie. Podczas spotkań w Polsce goście „Keglika” uczestniczyli dokonali prezentacji i ewaluacji dotychczasowych działań, planowali kolejne działania projektowe oraz uczestniczyli w programie szkoleniowym dotyczącym pracy metodą projektu. Odwiedzili szkołę i poznawali polską kulturę. Zwiedzili, oprócz naszego miasta i jego najbliższych okolic, również Warszawę, Poznań i Wrocław. Planowali również kolejne spotkanie projektowe, które odbędzie się w już w połowie października w Turcji, a uczestniczyć w nim będą uczniowie z trzech państw partnerskich pod opieką swoich nauczycieli.
 
Organizatorzy spotkania pragną podziękować staroście średzkiemu panu Marcinowi Bednarzowi oraz burmistrzowi miasta Środa Wielkopolska panu Wojciechowi Ziętkowskiemu za pomoc w organizacji spotkania i ufundowane dla gości upominki.